۱۳۹۱ آذر ۱۴, سه‌شنبه

حق گویی

گاهي ممكن است هجوم باطل وفرهنگ هاي شيطاني به يك فرد يا به يك خانواده يا به يك جامعه ميان آنان وحق جدايي اندازد وپس از مدتي حق را ازياد آنان ببرد يا ممكن است ستمگري براي رضاي هوا وهوس خود زمينه اي فراهم آورد كه سبب پنهان ماندن حق شود.
 در چنين مواردي بر مؤمن واجب است حق را اظهار كند ونقاب از چهره حقيقت بردارد تا بي خبران ازخواب بيدار شوند ويا گمراهان هدايت شوند ويا باطلش كوبيده شود وملتي از خطر وسوسه هاي اهل باطل رهايي يابند دراين موارد حق گو احساس مي كند باگفتن حق زيان وخسارت سنگين وقابل توجه به او مي رسد.
 بازهم به فرموده پيامبر اسلام بايد حق را بگويد واز گفتن حق امتناع نكند حق گو چراغ دين را درميان مردم روشن نگه مي دارد ووظائف الهي را به مردم مي رساند در اين زمينه روايات زيادي از پيامبر اسلام رسيده است رسول خدا (ص) می فرمايند: پرهيزگارترين مردم كسي است كه درآنچه به سود اوست وزيان اوست حق بگويد.
ابوسلمان ایرانی

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

سلام :بیننده محترم لطفا نظرات یا پیشنهادهای خود را درج نمائید .