۱۳۹۱ آذر ۲, پنجشنبه

به چند دلیل می گوییم دولت ایران نسبت به قضیه فلسطین دروغ می گوید و از این قضیه سو استفاده می کند ؟

1- مردم مظلوم فلسطین مسلمان اهل سنت هستند و همیشه مظلوم بودند ودر مقابل ظلم هم پنجاه ساله مقاومت می کنند یعنی قبل از به وجود آمدن جمهوری اسلامی !! و دولت ایران نمی تواند ادعا کند دولت ایران محور مقاومت ایجاد کرده است اگر دولت ایران در کمک به مردم فلسطین درهدفش صادق بود چرا به مسلمانان اهل سنت ایران که در کشور خودش زندگی می کند آن ها را مورد ظلم واعدام و زندانی و.... قرار می دهد مدارس ومساجدشان اگر جایی رونق داشت تخریب می کنند ؟ وبه ان ها مجوز کارهای دینی نمی دهند چرا در اکثر کلان شهر های ایران مثل تهران اهواز اصفهان و ..... اجازه مسجد نمی دهند تا نماز بخوانند ؟ ، اما اگر با اسراییل قیاس بگیریم مسلمانان حتی در تلاوویو هم مسجد برای نمازخواندن دارد وازادانه مراسم عبادی خودشان انجام می دهند اما در ایران که خودش را حامی فلسطین می داند این خصیصه وجود ندارد پس از این قیاس بفهمید که چه خبر است !!!!
 2- همواره دولت ایران نسبت به هر تعدی به فلسطین ویا اینکه زنی در یک کره خاکی مورد تجاوز قرار گیرد با بوق وصرنا آن را در تبلیغات سیاسی خود می آورد واز غرب انتقادمی کند اما می بینیم خود در خاک کشورش زندان هایی مثل کهریزک واوین تدوین می کند تا کسانی که همفکرشان نیستند را مورد تجاوز جنسی قرار دهند ان هم زنان و مردان مسلمان ایرانی نه یهودی ونه کافر و بی دین !! وباید گفت تمامی این حرکات نیز با تایید مرجعیت شیعه مبنی بر مخالفت با ولی فقیه نایب امام زمان خیالی صورت می گیرد !!
3- چرا همواره به روشنفکران و دگر اندیشان شیعه ایران تعدی وتجاوز می شود وخودشان وخانوداه هایشان مورد ظلم قرار می گیرند ونسبت به آن ها کارهایی می کنند که اسراییل هم نمی کند مگر ما به چه دلیل با اسراییل مخالف هستیم به علت ظلم وکشتن مردم اما وقتی ما خودتان دارید ادمکشی می کنید دیگه حرف از فلسطین واسراییل زدن چه معنا دارد
 4- ایران همواره ادعا می کند موشک هایی در اختیار دارد که اسراییل رابا خاک یکسان می کند و همچنین بر دیگر کشورها طعن وارد می کند چرا همپیمان نمی شوید تا اسراییل را از بین بیریم خوب باید گفت ایران که ادعا می کند ما کمک نظامی به فلسطین می کنیم چند تا از این موشک ها در اختیار فلسطینی ها قرار دهد تا اسراییل با خاک یکسان شود تا دیگه فرزندان فلسطینی کشته نشود .... اما چرا این کار صورت نمی گیرد ؟ چرا رب سلاح هایی که دراختیار حز ب الله قرار داده است در اختیار گروههای فلسطینی قرار نمی دهد ؟ در همین جنگ حماس قدرت موشکی حماس دیدیم بدون اینکه اسراییل سپر دفاعی ایجاد کند همه رو مثل ترکه در هوا می گرفت !!!
5- اقای خامنه ای ادعای می کند ما اصلا فرقه ای عمل نمی کنیم اگر ما فرقه ای عمل می کردیم به فلسطین که اهل سنت هستند کمک نمی کردیم !! باید گفت شما وعقیده شما دوچهره دارد هر حرکتی باید پشتش را خواند که چه هدفی دارید ؟ شما می دانید که فلسطین از مهمترین دغدغه های دنیای اسلام است از انجا که دردین شما 90 درصد اعتقاداتتان تقیه یعنی فریب و نیرنگ است باید گفت شما از این موقعیت می خواهید برای قدرت طلبی در دنیای اسلام سو استفاده نمایید اولین کاری که نموده اید بین گروه های فلسطینی اختلاف انداخته اید وبه تحریک علیه یکدیگر وا داشته اید وباید گفت بعضی هار ا هم خریده اید تا بینشان اختلاف بیندازد شما می خواهید از این موقعیت سو استفاده نمایید واز جهت دیگر با این عنوان ما مسلمانها با هم برادر هستیم اصلا شیعه وسنی وجود ندارد دشمن ما اسراییل است خواسته اید در دنیای اسلام جا پیدا کنید تا از این طریق به نفوذ فرقه ای شیعی صفوی منش با سبک ولایت فقیه زیر سلطه شخص رهبری ایران در کشورهای اسلامی ادامه دهید همانطور که در عراق در لبنان در سوریه ودر بحرین ویمن دیگر کشورها انجام می دهید حال باید پاسخ دهید اگر ما با هم برادر هستیم چرا عمال شما با همکاری سپاه قدس ایران اقدام به تخریب و کشتن مسلمانان در کشورهایی مثل عراق ، لبنان ، سوریه و.... کرده است چرا جنگنده های حزب الشیطان لبنان در جنگ نمایشی سی وسه روزه که عمدا به راه انداخت با هواپیما هایش مناطق اهل سنت لبنان را زیر بمب قرار داد وبه گمانش فکر نکرد دستش رو می شود واعضای حزب الشیطان که قبلا جز این گروه بودند فیلمبرداری نموده بودند وبعد از ترک این گروه این فیلمها را رو کردند وهنوز هم موجود است که بعدش مورد انتقاد مراجع معتدل وروشنفکر شیعه مثل علامه محمد امین و... قرار گرفت چرا حزب الشیطان لبنان با همکاری دستگاه اطلاعاتی ایران و اسد اقدام به تصفیه وترور مخالفین سیاسی عینا مثل دولت ایران در لبنان زد و بزرگانی مثل رفیق حریری نخست وزیر ملی وروشن پژوه لبنان را ترور کردید وچرا نمی گزارند دولت لبنان دادگاه برگزار کند وهر وقت دولت لبنان می خواهد دادگاه برگزار کند طرفدارن حزب الشیطان مثل شعبون بی مخ های ایرانی به خیابان های میر یزند ومانع از دادگاه می شود وهمچنین دولت جنایتکار اسد هم مانع از دادگاه می شود وبه لبنان فشار وارد می کند این چه بازی است شما در منطقه شروع کرده اید ؟چرا جیش مهدی و سپاه مقتدا صدر و سپاه قدس ایران دست به ترور سیاستمداران علما ومردم اهل سنت عراق زده اند در این چند سال ومیلیون ها عراقی را آواره کشورهای دیگرکرده اید بطوریکه هم اکنون عراقی ها از ایرانی بسیار بغض دارند وچرا اختلاف فرقه ای انداختید برای اینکه بتوانید مهره های خود را در دستگاه حاکم عراق زیاد کنید تا دولت به دست بگیرند مثل نوری المالکی که خودش یک شخص ایرانی است وشناسنامه ایرانیش نیز هم موجود است با هویت کاملش . این شخص را نخست وزیر کردید ؟
چرا بین اهل سنت وشیعه ای که سالها باهم زیست می کردند اختلاف افکنی کردید ؟ چرا الان دولت عراق توسط دولت ایران حکم می گیرد وافراد ی که ایران می خواهد در دولت پست گرفته و این دولت تبدیل به دولتی نوکر شده است وهر مخالفی را ترور می کند چرا در بحرین با آوردن اخوندهایی مثل مدرسی و... به حوزه فکری ایران برای دست گرفتن حکومت واز بین بردن اهل سنت دست به تحریک عواطف مذهبی زدید و با داخل کردن گروههای حزب الشیطان و مقتدا صدر عملادر مسایل داخلی بحرین دخالت کردید وباز گفتید نه ما کاری به بحرین نداریم چرا شیعه وسنی بحرین را به جان هم انداخته اید در حالیکه سالها اهل سنت با شیعه در این کشور با هم زندگی می کنند ومشکلی با هم نداشته .... واکثر شیعه های بحرین تا چندی پیش ایرانی بودنداما این دولت از سر لطفش پاسپورت بحرینی به ان ها داد و شغل ومسکن مثل دیگر بحرینی ها برایشان مهیا کرد وحتی ازادی هایی به انها داده بودند به اهل سنت نداده بودند چرا که اصلا مذهب هم برایشان مهم نبوده است اما الان خیلی برایشان مهم شده است .... چرا هم در دوره اقای خمینی از حافظ اسد زمانی که شهرهای حمص وحما را با خاک یکسان کرد وچهل هزار نفر توسط حافظ اسد پدر بشار از بین رفتند اقای خمینی گفت حافظ اسد مردی شریفی است و اسوه مقاومت است و از این دولت حمایت می کرد چون یک دولت شیعه نصیری بوده ورابطه خانوادگی و با اخوندهای ایران داشته است در حالیکه حافظ اسد دو دستی بلندی ها جولان سوریه را به اسراییل داد وحتی یک تیر نه در دوره او ونه در دوره بشار اسد به سوی اسراییل انداخته نشد وسالها با اسراییل روابط پنهانی داشتند تا قدرت در سوریه به دست بگیرند تاکسی مزاحمشان نشود وچرا حافظ اسد در دوره خوداردوگاههای فلسطینی را در لبنان را از بین برد وبه قول فلسطینیان حافظ اسد در مقابل ما شیر است اما در مقابل اسراییل موشی هم بیش نیست .... چرا با فرستادن نیروهایتان وحزب الشیطان لبنان به کمک دولت تروریستی بشار اسد هولوکاست سوری کشی به راه انداختید و بیش از سی هزار سوری را از کودک وزن از بین بردید و ملیونها سوری مسلمان را از وطن خود اواره کردید وانقلاب ازدیخواه سوریه را تروریست نامیدید واین همه کودک کشی به راه انداختید .... وچرا در یمن گروههای ترویستی را درست کرده اید وبه جان دولت یمن انداخته اید وارامش را از ان ها سلب کرده اید در حالیکه در این کشور انقلاب هم شد و رییس جمهور مردمی روی کار است وخودش نیز شیعه زیدی هم است با توجه به اینکه اکثریت قریب به اتقاق یمن اهل سنت هستند به اورای داده اند اما چون همفکر شمادر سیاست فتنه اندازی نیست چوب لای چرخش می گذارید و مانع از پیشرفت یمن ازاد می شوید چرا تحت عنوان کمیته امداد در کشورهای مختلف جاسوس درست می کنید و درامدهای نفتی خود را انجا صرف صدور انقلاب ولایت فقیه می کنید وچرا چرا که خیلی زیاد است ومجال نیست توضیح داده شود اما عاقلان را اشاره ای کافیست حالا هی بیاید از فلسطین ومحور مقاومت صحبت کنید !!! همه می دانیم که بهره بهره برداری سیاسی دولت ایران از فلسطین جنبه های فراوانی دارد واخریش این است که می خواهد در منطقه همیشه فتنه به پا کند وبه یک نوعی به غرب قدرتش نشان دهد که اگر مانع ما از دستیابی به هسته ای ودخالت در مسایل حقوق بشری ما بکنید ما این گروهه مثل حز ب الله وفلسطین به پا می کنیم تا به جان اسراییل بیفتد ومنطقه را به جنگ می کشانیم یعنی یک نوع سیاست بازدارنده در پیش گرفته است و همه اینجا قربانی می شوند بدون اینکه بفهمند چه خبر است .... هر چند دولت اسراییل متجاوز است اما با قدرتی که دارد نشان داده است از شما وامثال شما بهتر است در حالیکه غزه منطقه کوچکی است می توانستند با خاک یکسان کنند در همین هفته اما این کار نکردند اسراییل در این پنجاه سالی که با فلسطینی ها می جنگد نصف شما وبشار اسد د راین یکسال ونیم آدم نکشته اند شما روی اسراییل را سفید کرده اید جهان اسلام یک دشمن دارد وان هم دولت رافضی ایران است ... حالا جوانانی که مدافع ولایت فقیه هستند بروید کمی خجالت بکشید واینقدر سجاده آّب نکشید که آبرویی برای مسلمانی نگذاشته اید ولی بدانید روزی این جنایات به در خانه وخانواده شما هم خواهد آمد.
خداوند خودش مسلمان ها را از شر این محور شرارت نجات دهد ومتحد نماید.
نظر یکی از کاربران

هیچ نظری موجود نیست:

ارسال یک نظر

سلام :بیننده محترم لطفا نظرات یا پیشنهادهای خود را درج نمائید .